Loading...
สร้างเมื่อ :
Woe Informantion

ข้อมูลกิลด์วอร์

Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War Info
 • วันกิลด์วอร์ : ทุกวัน
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00 น.
 • เปิดบ้านกิลด์ : 0 หลัง (ตามจำนวนกิลด์)
 • สมาชิกกิลด์ : 26 คน
 • จับพันธมิตร : ไม่ได้
Guild War Award รางวัลกิลด์วอร์
 • Guild War Award
 • เงินสด : จำนวน 1000-4000 บาท
ตารางกิลด์วอร์ วัน/เดือน/ปี
วัน Hohen
aldeg_cas02
Wuerz
aldeg_cas04
Rephe
gefg_cas01
Yesne
gefg_cas03
Brigh
payg_cas01
Sacre
payg_cas04
Swanh
prtg_cas02
Fadhg
prtg_cas03
Special
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
คำแนะนำ : ตารางการแจกเงินรางวัลกิลด์วอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนกิลด์ โดยทีมงานไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Rules Woe กติกากิลด์วอร์
 • 1. เวลากิลด์วอร์ กิลด์หลัก (26 คน) และกิลด์สาขา ห้ามใช้รูปกิลด์เหมือนกัน ต้องแบ่งแยกรูปกิลด์ให้ชัดเจน และห้ามเปลี่ยนรูปกิลด์ระหว่างเวลากิลด์วอร์

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 2. กิลด์สาขา ห้ามกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันกับกิลด์หลัก (แต่ช่วยบุกบ้านได้) และกิลด์พันธมิตรทางใจ ไม่สามารถช่วยกันบ้านได้ ไม่ว่าจะชั้นไหนของบ้าน กรณีที่มีการเดินผ่านโซนของกิลไม่ว่าจะกิล 1 เดินผ่านโซนกิล 2 หรือ กิล2 เดินผ่านโซนกิล 1 กิลที่เป็นเจ้าของโซนถึงจะออกสกิลได้ หากมีกิลใดกิลหนึ่งที่ทำผิดกฎไปแล้ว จะต้องย้ายจากบ้านหลังนั้นทันที ไม่มีสิทธิ์จะครองบ้านหลังเดิมได้อีก

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 3. จากกติกาข้อ 2. ส่งผลให้ไม่สามารถยิง Paladin ได้อยู่แล้ว หากมีการกระทำผิดกติกา กิลด์บุกบ้าน สามารถส่งหลักฐานกับทีมงาน เช่น ภาพถ่าย ฯ

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 4. ก่อนจะหมดเวลาวอร์ 15 นาทีสุดท้าย (เวลาเปิดวาร์ปชั้นห้องหิน) ห้ามมีการตีสลับหินโดยเด็ดขาด หากมีการร้องเรียน บ้านหลังนั้นงดแจกเงินรางวัล

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 5. กิลด์หลัก และกิลด์สาขา สามารถตีบ้านแจกรางวัลได้เพียง 1 หลัง (แต่ตีบ้าน กลาง เพิ่มได้) และหากตีบ้านแจกรางวัลเงินสด 2 หลัง จะไม่ได้รางวัลเลย

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 6. กิลด์ที่สามารถตีบ้านเอาเงินรางวัล จะต้องมีสมาชิกกิลด์ออนไลน์เวลากิลด์วอร์มากกว่า 16 คน แล้วทั้ง 16 คน ต้องมาเข้าร่วมสงครามกิลด์วอร์ด้วย

  บทลงโทษ หากได้บ้านจะได้รับเป็น Cash แทนเงินสด

 • 7. เมื่อถึงเวลา 21.53น. เป็นต้นไป หากกิลด์ที่ได้ครอบครองบ้านหรือทำการตั้ง ZONE กันบ้าน ไม่ว่าจะตีหินหรือยังไม่ได้ตี ห้ามทำการส่งกิลหลักไปบ้านอื่นทันที หัวกิลด์สามารถโดดเช็คบ้านหลังอื่นได้ แต่ไม่สามารถทำดาเมทป่วนได้ และ ไม่มีสิทธิ์ทำดาเมทใส่หินกิลด์ หากจะดึงเพื่อตีบ้านที่ราคาแพงกว่า ต้องทำการทิ้งบ้านหลังเก่าทันที หากผิดกฏจะทำการหักเงินรางวัลที่กิลด์หลักทำการครอบครองไปสมทบในวันถัดไป

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 8. เมื่อถึงเวลา 21.53น. เป็นต้นไป หากกิลด์ที่ได้ครอบครองบ้านหรือทำการตั้ง ZONE กันบ้าน ไม่ว่าจะตีหินหรือยังไม่ได้ตี ห้ามส่งกิลสาขาของแต่ละกิลด์ส่งคนไปป่วนในชั้นหินกิลด์ของทุกบ้าน สามารถป่วนชั้น 1,2,3 ได้ (กิลหลักไม่สามารถไปป่วนได้อยู่แล้วจากกฏ ข้อ 7)

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 9. หากกิลสาขาเปลี่ยนตัวละครไปเข้าอีกกิลด์นึง แล้วทางทีมงานเช็คว่าเป็น IP เครื่องเดียวกัน ID เดียวกันไปกระทำการป่วน ถือว่าผิดกฏกติกา

  บทลงโทษ จะทำการยกเลิกเงินรางวัลของกิลนั้นทันที

 • หากจะแจ้งปัญหากิลคู่กรณีที่กระทำผิด ให้แจ้งโดยหลักฐานของทางผู้เล่นเท่านั้น คลิปวิดีโอ,รูปถ่าย หากเป็นคลิปจากทีมงาน ขอไม่รับแจ้งทุกกรณี โปรดรักษาสิทธิ์ของแต่ละท่านด้วย และต้องเป็นคู่กรณีตอนบุก-กันเท่านั้น หากไปป่วนจะไม่รับแจ้งใดๆทั้งสิ้น
Rules Alliance กติกากิลด์พันธมิตร
 • 1. การใช้ชื่อกิลด์ รูปกิลด์แตกต่างกัน เพื่ออ้างการตีสลับหิน

  1.1 ตัวอย่าง กิลด์ A และ กิลด์ B เป็นพันธมิตรกัน (รวมทั้งพันธมิตรทางใจ)
  1.2 กิลด์ A ครอบครองบ้านอยู่ แล้วกำลังเสียเปรียบ กิลด์ B ก็เข้ามาตีบ้าน
  1.3 ทีมงานจะตัดสิทธิ์รางวัลทุกรางวัล ของกิลด์ A และ กิลด์ B กิลด์วอร์นั้น
  1.4 การตัดสินของทีมงาน จะตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน

 • 2. กิลด์พันธมิตร กิลด์ A และกิลด์ B (ไม่ใช่สาขาของกิลด์)

  2.1 กิลด์ A ครอบครองบ้านก่อน แล้วมีการทิ้งบ้าน ให้กิลด์ B เข้ามาตีบ้าน
  2.2 โดยกิลด์ B ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นมาก่อน สามารถทำได้ ถือว่าทิ้งบ้าน
  2.3 แต่หากกิลด์ A กลับมาตีบ้านเดิม กิลด์ B ปล่อยให้ตี จะถือว่าสลับบ้าน
  2.4 กิลด์ A และ B ไม่สามารถช่วยกันป้องกันบ้านของกิลด์ A ได้ และไม่สามารถช่วยป้องกันบ้านกิลด์ B ได้เช่นกัน ต้องฆ่ากันทั้งหมด
  2.5 การตัดสินของทีมงานจะตรวจสอบ ด้วยสายตา และ หลักฐานข้อมูลการเล่นในการตัดสิน

 • 3. กิลด์สาขากันห้องหิน และกิลด์หลักกันหน้าห้องหิน

  3.1 หลังจากกิลด์หลักโดนบุกแตก แล้วต้องการจะเรียกเข้าไปกันชั้นห้องหิน
  3.2 กิลด์สาขาห้ามทำอะไรเลย ต้องกด Butterfly Wing กลับบ้านในทันที
  3.3 หากกิลด์สาขามีการกด Skill หรือ ทำ Damage จะถือว่าผิดกฏข้อ 2.
  3.4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน